Nog beter worden als leisure sector

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

De visie van Brederode Leisure Advies

 

Er zijn vele trends die de sector Vrijetijdseconomie de komende jaren dwingen tot noodzakelijke ontwikkelingen. Om er een paar te noemen: 

duurzaamheid, sociale media, vergrijzing, krimp, recessie, globalisering, individualisering, beleving.

 

De vrijetijdssector zal vanwege deze trends moeten evolueren, dat wil zeggen zich nog beter aanpassen aan (nieuwe) omstandigheden. Bij

Brederode Leisure Advies spreken wij graag over evolueren, in tegenstelling tot veranderen. Veranderen klinkt namelijk alsof je het tot nu toe niet goed deed. Weinig mensen (en werknemers zijn ook mensen) willen daarom  veranderen, nog beter worden wil iedereen wel graag.

   

Organisaties in recreatie, toerisme en cultuur staan voor mooie uitdagingen.

Bij Brederode Leisure Advies zien wij o.a. de volgende ontwikkelingen:

 

> Publiekprivate samenwerking van de vrijetijdssector met vooral lokale overheden is een goed middel om de leefbaarheid op het platteland te

ondersteunen. Dit kan door o.a. zwembaden, tennisclubs, supermarkten en sportscholen voor zowel toeristen als inwoners open te stellen.

 

> De vrijetijdseconomie speelt een groeiende rol bij beheer van het landschap. 

Dit kan worden versterkt door recreatiebedrijven (en ook landgoederen) uitgebreide mogelijkheden te geven om terreinen voor toeristische doeleinden in te zetten, in ruil voor versterking van landschappelijke waarden.

 

> Strategische allianties van de vrijetijdseconomie met o.a. natuur- en cultuurorganisaties biedt een kans diverse belangen samen te laten gaan. 

Een voorbeeld is integrale gebiedsontwikkeling door ondernemers, natuurorganisaties, overheden en andere partijen samen.

 

> Door o.a. de trend naar meer beleving en teruglopende financiering is een transitie naar nieuwe cultuurorganisaties noodzakelijk. De ‘kunst’ is hierbij het respect voor de waarden te waarborgen terwijl tegelijkertijd de continuïteit van het behoud van collecties en aanbod wordt versterkt.

 

> Jachthavens lijken meer en meer op complete recreatiebedrijven. De tijd van ´parkeerplaatsen voor boten´ gaat voorbij. Moderne passanten en ligplaatshouders gaat net als andere recreanten om meer beleving vragen.

 

 

Brederode Leisure Advies wil organisaties in de vrijetijdssector graag helpen te evolueren zodat zij succes blijven hebben in een wereld in ontwikkeling.