Disclaimer Brederode Leisure Advies

 

Brederode Leisure Advies besteed zoveel mogelijk aandacht aan het onderhouden van de informatie op deze website. Het kan echter zijn

dat er ondanks deze zorg toch fouten voorkomen. 

 

De informatie op deze website heeft een informatief karakter en is niet

bedoeld als advies ten behoeve van concrete gevallen. Er kunnen daarom 

geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website.

 

Brederode Leisure Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor

schade die op wat voor manier dan ook voortkomt uit het raadplegen van

deze website, ook niet wanneer dit komt door onvolledige en/of onjuiste informatie op deze website of het, eventueel tijdelijk, niet beschikbaar zijn

van deze website.

 

Brederode Leisure Advies aanvaardt daarnaast geen aansprakelijkheid

voor schade door niet op tijd of volledig ontvangen informatie via aan

haar gezonden of door ons niet op tijd verwerkte e-mails. Brederode Leisure Advies garandeert verder op geen enkele wijze de correctheid

van informatie op, of de betrouwbaarheid van, websites die middels een

link met deze website zijn vebonden.

 

De informatie op deze website is slechts voor particulier en niet-commercieel gebruik. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze website kan een inbreuk inhouden op intellectuele eigendomsrechten of andere regelgeving.