Een brede achtergrond in de vrijetijdsector

 

 

 

 

 

De ervaring van Brederode Leisure Advies

 

Brederode Leisure Advies heeft inmiddels een verscheidenheid aan projecten uitgevoerd voor opdrachtgevers in recreatie, toerisme en cultuur.

 

Hier volgen enkele specialiteiten van Brederode Leisure Advies met actuele voorbeelden en opdrachtgevers:

-> Ondersteuning van overheden in de vrijetijdssector.
Voorbeeld: diverse onderzoeksrapporten voor provincie Gelderland.

Zie ook www.gelderland.nl

Voorbeeld: visietraject recreatie en toerisme voor Regio Rivierenland.

Zie ook: www.regiorivierenland.nl

 

-> Ondersteuning van instellingen in de vrijetijdssector.

Voorbeeld: opstellen diverse documenten voor RBT Rivierenland.

Zie ook www.rivierenland.biz

-> Starterstrajecten voor initiatieven in de vrijetijdssector.
Voorbeeld: bedrijfsbegeleiding binnen “Mijn idee, een goed idee?!”

voor Kamer van Koophandel en op eigen initiatief.

Zie ook www.mijnideegoedidee.nl
 

-> Zie Johan Kaspers op Youtube over het Startersproject “Mijn idee, een goed idee?!”.

In de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe en Beuningen in 2010: 

www.youtube.com/watch?v=ca5TSPwp6eU

 

-> Duurzaamheidsprojecten voor bedrijven inclusief ‘Convenant’ gemeenten

Voorbeeld: projectleider Green Key Horeca Zeeland voor Stichting KMVK.

Zie ook www.greenkey.nl

Voorbeeld: adviseur Team SLIM binnen Gastvrij Bereikbaar voor Advier.

Zie ook: www.advier.nl

 

-> Organisatie van congressen, workshops, excursies en andere scholingsactiviteiten.
Voorbeeld: workshopserie Imagineering in samenwerking met NHTV

voor 10 vrijetijdsondernemers.

Zie ook www.imagineeringacademy.nl

 

Voorbeeld: inspiratiereis voor Koninklijke Horeca Nederland afdeling Rivierenland.

Zie ook www.khn.nl

 

-> Ondersteuning van bedrijven in de vrijetijdssector. 
Voorbeeld: organisatie-, strategisch – en financieel advies voor

GeoFort Exploitatie B.V.

Zie ook www.geofort.nl

Voorbeeld: avondvoorzitter toekomstsessie ondernemers voor Den Daas.

Zie ook www.thuishavens.nl

 

Daarnaast hebben wij ruime ervaring met onder meer:

   

  • Management van attracties, musea, evenementenbureau’s en toeristische instanties, inclusief de opzet van nieuwe organisaties en exploitaties

 

  • Management van publiek private samenwerkingen voor complete organisaties (zoals  musea) en voor afzonderlijke projecten  

 

  • Begeleiden van transitieprocessen naar nieuwe bedrijfsmodellen (ook in de culturele sector), waaronder personele en financiële reorganisatie.

 

  • Opstellen van jaarplannen en meerjarenvisies inclusief scenario’s voor inhoudelijke en financiële ontwikkeling

 

  • Opstellen van project- marketing-, ondernemings- en financiële plannen

 

  • Opzetten en begeleiden van samenwerking tussen bedrijven onderling en van samenwerking van bedrijven met overheden

 

  • Ondersteuning van de stads/regiopromotie voor toeristische bestemmingen

 

  • Advies en assistentie bij het benaderen van de zakelijke markt voor marketingorganisaties